vineri, 25 februarie 2011

Adam Michnik - adevărul în patru puncte...

În „Mărturisirile unui disident convertit” Michnik spune că, dacă esenţa comunismului consta în metamorfozarea omului într-o proprietate a statului, eliberarea de comunism va aduce cu sine patru emancipări. N-au fost patru emancipări, ci patru dezamăgiri.

1. „Am crezut în emanciparea naţională, în statul fără discriminări etnice, care nu va fi o victimă a cuceririi, dar nici nu va deveni opresorul unui alt stat. Am fost dezamăgiţi. Destrămarea comunismului a adus şi explozia şovinismelor etnice, dezmembrarea Uniunii Sovietice nu a generat ţări multinaţionale tolerante, ci state în care fostele elite comuniste s-au transformat adesea în dictaturi etnice, autoritare. Mult mai trainice au fost efectele dezmembrării comunismului în Iugoslavia. Ea a adus numeroase războaie sângeroase, purificări etnice şi ură între popoare.”

2. „Am crezut în emanciparea religioasă. Am considerat că religia, cândva persecutată şi discriminată, în acelaşi timp azil al demnităţii umane, va deveni o componentă naturală, valoroasă, a ordinii democratice. Am fost dezamăgiţi. Bisericile au fost supuse instrumentării politice şi au constituit adesea un suport pentru atitudini extrem de intolerante.”

3. „Am crezut în emanciparea lumii muncitoare, al cărei germen trebuia să fie funcţionarea sindicatului Solidaritatea cu milioanele lui de membri. Am fost dezamăgiţi. Sindicatul Solidaritatea a devenit imediat propria sa caricatură şi a-ncercat să joace în întreprinderi şi în stat rolul pe care îl avusese anterior Partidul Comunist. Totodată, evoluţia economică ne-a împins ţările în direcţia privatizării şi a economiei de piaţă dure. Acest lucru a adus cu sine şomajul, un fel de cursă a şobolanilor, şi banul, ca unic criteriu al valorii umane şi al succesului în viaţă.”

4. "Am crezut în emanciparea civică, în liberatatea care nu e haos, în democraţia care permite evitarea selecţiei negative a cadrelor, în libertatea culturii care va înflori după desfiinţarea cenzurii. Am fost dezamăgiţi. Am obţinut o corupţie puternică ce pune în pericol calitatea ordinii democratice. Cenzura, căluşul culturii, a fost înlocuită de comercialism şi de o cacofonie în care vocea culturii se face auzită tot mai slab.”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu